Điện thoại: (0274).3844.259
Website: ttdtxh.tdmu.edu.vn
Email: ttdtxh@tdmu.edu.vn


Tin Tức


Khai giảng lớp bồi dưỡng thường xuyên giáo viên và cán bộ quản lý cấp mầm non, tiểu học năm học 2022-2023 tại huyện Phú Giáo
Thực hiện theo kế hoạch số 1650/KH-SGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên viên chức quản lý và giáo viên mầm non năm học 2022- 2023 và kế hoạch số 1089/SGDĐT-GDTH ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ, quản lý, giáo viên Tiểu học năm học 2022-2023. Sáng ngày 04/12/2022, tại hội trường Trường Tiểu học Phước Vĩnh B phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Giáo phối hợp với Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức khai giảng khóa Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2022-2023.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng thường xuyên Cán bộ quản lý và giáo viên Mầm non năm học 2021 - 2022 tại Huyện Dầu Tiếng
Thực hiện theo kế hoạch số 1014/KH-SGDĐT ngày 08/06/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, các bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo. Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện Dầu Tiếng tổ chức khóa bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non năm học 2021 – 2022.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng thường xuyên Cán bộ quản lý và giáo viên bậc Trung học cơ sở năm học 2021 - 2022 tại huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương
Thực hiện theo kế hoạch số 1014/KH-SGDĐT ngày 08/06/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, các bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2021 – 2022; Được sự tin tưởng của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Dầu Tiếng; ngày 27/02/2022, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện Dầu Tiếng tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên bậc Trung học cơ sở năm học 2021 - 2022.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng thường xuyên Cán bộ quản lý và giáo viên Mầm non và Tiểu học năm học 2021 - 2022 tại Thị xã Bến Cát
Thực hiện theo kế hoạch số 1014/KH-SGDĐT ngày 08/06/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về việc bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, các bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2021 – 2022; Được sự tin tưởng của Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Bến Cát; ngày 12/02/2022, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Thủ Dầu Một phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã Bến Cát tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý, giáo viên bậc Mầm Non, Tiểu học năm học 2021 - 2022.
Tiện Ích