• Giới thiệu

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội là đơn vị thuộc trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập theo Quyết định số 138/QĐ-HĐTr ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của trường và pháp luật.

Xem tiếp