Giới Thiệu

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THEO NHU CẦU XÃ HỘI

ü Tên đơn vị

 • Tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội
 • Tên Tiếng Anh: Training Center for Social Demands
 • Loại hình: Trung tâm

ü Thông tin đơn vị

 • Điện thoại: (0274). 3844. 259
 • Website: ttdtxh.tdmu.edu.vn
 • Email: ttdtxh@tdmu.edu.vn

      Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội là đơn vị thuộc trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập theo Quyết định số 138/QĐ-HĐTr ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của trường và pháp luật.

ü  Nhân sự

 • Phụ trách trung tâm: ThS. Nguyễn Hữu Hào – SĐT: 0382037708
 • Chuyên viên: Hồ Thị Hà – SĐT: 0844360800

ü Chức năng và nhiệm vụ

 • Phối hợp với Phòng Đào tạo, Khoa, Ngành tổ chức chiêu sinh, đào tạo các lớp nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ.
 • Hợp đồng với các Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức các khóa bồi dưỡng thường xuyên; tập huấn thay sách giáo khoa cho đội ngũ Cán bộ quản lý, Ciáo viên các cấp: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong và ngoài tỉnh theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.
 • Liên hệ và hợp đồng với các Sở, Ban, Ngành, Tổ chức xã hội, Tập đoàn kinh tế, Doanh nghiệp, ... trong và ngoài tỉnh để đào tạo các lớp ngắn hạn, dài hạn theo nhu cầu của các đơn vị này.
 • Làm đầu mối liên kết với các Trường Chính trị, Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, … trong và ngoài tỉnh tổ chức đào tạo các lớp liên thông đại học, văn bằng 2 lớp theo nhu cầu.

ü Các lớp hiện có

 • Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non.
 • Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học.
 • Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học & Trung học cơ sở.
 • Lớp Bồi dưỡng Kế toán trưởng doanh nghiệp.
 • Các lớp Bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên các cấp Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở;
 • Ngoài ra, Trung tâm thường xuyên kết hợp với trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các lớp:

     + Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng II

                 + Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng III

Hồ Thị Hà,    13/07/2018     4707