Thông Báo


Thông báo Chiêu sinh lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp - 06/06/2022, Lượt xem: 57 Thông báo Chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học & Trung học cơ sở Khóa 30 - 27/05/2022, Lượt xem: 412 Thông báo Chiêu sinh và khai giảng lớp Bồi dưỡng chuyên khoa Y học gia đình - 25/05/2022, Lượt xem: 100 Thông báo Chiêu sinh và khai giảng lớp Bồi dưỡng cấp chứng chỉ Dược lâm sàng - 25/05/2022, Lượt xem: 102 Mời hợp tác phát triển Phòng khám đa khoa và Trung tâm xét nghiệm Y khoa - trường ĐH Thủ Dầu Một - 17/05/2022, Lượt xem: 46 Thông báo Chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, Khóa 19 (học tối thứ 3, 5, 7 hàng tuần) - 11/05/2022, Lượt xem: 376 Thông báo Tổ chức lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) - 14/04/2022, Lượt xem: 154 Thông báo Khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm TH và THCS khóa 29 - 21/03/2022, Lượt xem: 496 Thông báo Tổ chức lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (Hạng III) và giảng viên chính (Hạng II) khai giảng ngày 27/03/2022 - 17/03/2022, Lượt xem: 115 Thông báo Tuyển sinh trình độ cao đăng liên thông lên đại học - 14/03/2022, Lượt xem: 116 Thông báo Tổ chức lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (Hạng III) và giảng viên chính (Hạng II) khai giảng ngày 12/03/2022 - 24/02/2022, Lượt xem: 253 Thông báo Khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non Khóa 25 ngày 19/02/2022 - 16/02/2022, Lượt xem: 252 Thông báo tuyển sinh hệ thường xuyên năm 2021 (học tại Trường Cao đẳng Đồng An) - 11/11/2021, Lượt xem: 105 Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học khóa 17 - 11/11/2021, Lượt xem: 233 Thông báo chiêu sinh lớp Đào tạo Kỹ năng số cơ bản phục vụ việc học tập và làm việc dành cho sinh viên, Khoá 1 - 12/10/2021, Lượt xem: 129 Thông báo chiêu sinh lớp Đào tạo Kỹ năng số cơ bản phục vụ việc học tập, làm việc dành cho giảng viên và người đi làm, Khoá 1 - 12/10/2021, Lượt xem: 92 Thông báo khai giảng lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học khóa 16 - 24/11/2020, Lượt xem: 190 Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non Khóa 24 - 13/11/2020, Lượt xem: 114 Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học - Trung học cơ sở khóa 25 - 10/11/2020, Lượt xem: 302 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học khóa 16 - 24/09/2020, Lượt xem: 166 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm TH - THCS khóa 25 - 24/09/2020, Lượt xem: 208 Thông báo khai giảng lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học khóa 15 - 22/06/2020, Lượt xem: 275 Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) - 22/06/2020, Lượt xem: 184 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ dinh dưỡng Mầm non khóa 8 - 22/06/2020, Lượt xem: 166 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non Khóa 24 - 22/06/2020, Lượt xem: 159 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm TH - THCS khóa 24 - 22/06/2020, Lượt xem: 284 Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng II) - 04/11/2019, Lượt xem: 315 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non khóa 23 - 04/11/2019, Lượt xem: 230 Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học khóa 13 & 14 - 02/07/2019, Lượt xem: 500 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non khóa 22 - 27/05/2019, Lượt xem: 451 Thông báo khai giảng lớp Nghiệp vụ sư phạm Tiều học & Trung học cơ sở khóa 21 - 20/03/2019, Lượt xem: 649 Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên trong cơ sở giáo dục Đại học, cao đẳng khóa 12 - 15/02/2019, Lượt xem: 460 Thông báo khai giảng lớp Nghiệp vụ sư phạm Tiều học & Trung học cơ sở khóa 20 - 14/02/2019, Lượt xem: 459 Thông báo khai giảng - 11/02/2019, Lượt xem: 439 Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học & Trung học cơ sở khóa 21 - 14/01/2019, Lượt xem: 432 Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non khóa 21 - 14/01/2019, Lượt xem: 373 Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học & Trung học cơ sở Khóa 20 (lần 2) - 05/12/2018, Lượt xem: 386 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non khóa 22 (lần 2) - 05/12/2018, Lượt xem: 302 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non khóa 21 (lần 2) - 05/12/2018, Lượt xem: 328 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Mầm non khóa 16 & lớp Nghiệp vụ dinh dưỡng Mầm non khóa 5 - 05/12/2018, Lượt xem: 281 Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học Khóa 12 - 05/12/2018, Lượt xem: 374 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non khóa 22 - 04/09/2018, Lượt xem: 574 Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học & Trung học cơ sở Khóa 20 - 04/09/2018, Lượt xem: 968 Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và lịch nhập học đại học chính quy 2018 - 08/08/2018, Lượt xem: 302 Thông báo điểm chuẩn nhận hồ sơ xét tuyển Tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 - 19/07/2018, Lượt xem: 308 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non khóa 21 - 13/07/2018, Lượt xem: 305 Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học Khóa 11 - 13/07/2018, Lượt xem: 428 Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học & Trung học cơ sở Khóa 19 - 13/07/2018, Lượt xem: 328 Thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ quản lý giáo dục trường Mầm non khóa 20 - 13/07/2018, Lượt xem: 355 Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học Khóa 10 - 13/07/2018, Lượt xem: 1882 Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học & Trung học cơ sở Khóa 18 - 13/07/2018, Lượt xem: 291 Thông báo chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm Tiểu học & Trung học cơ sở Khóa 17 - 13/07/2018, Lượt xem: 316 Tổ chức thi năng khiếu kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 - 11/07/2018, Lượt xem: 309 Xét tuyển đại học bằng kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG Tp.HCM - 11/07/2018, Lượt xem: 336 Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế Viễn cảnh Đông Nam Bộ lần 1 - 11/07/2018, Lượt xem: 285 Thông báo Kết quả thi năng khiếu tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 - 11/07/2018, Lượt xem: 304 Thông báo số 2 về việc gia hạn nhận bài hội thảo "Khởi nghiệp của sinh viên ngoài sư phạm" - 11/07/2018, Lượt xem: 315 Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế Viễn cảnh Đông Nam Bộ lần 1 - 10/07/2018, Lượt xem: 293