Lớp Nghiệp vụ sư phạm Giảng viên

LỚP NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DÀNH CHO GIẢNG VIÊN TRONG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 1. Loại hình đào tạo: Bồi dưỡng ngắn hạn.
 2. Thời gian đào tạo: 4 tháng
 3. Học phí: 200.000 đồng/TC/HV
 4. Mục đích đào tạo:

Trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản về giảng dạy đại học cho các đối tượng chưa qua đào tạo về nghiệp vụ sư phạm muốn trở thành giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, nhằm bổ sung nguồn nhân lực và nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

 1. Đối tượng tuyển sinh:

Những người đã tốt nghiệp đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học.

 1. Chương trình đào tạo

6.1. Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 20 tín chỉ, trong đó gồm:

 • Kiến thức bắt buộc: 15 tín chỉ.
 • Kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ.

6.2. Nội dung khối kiến thức bắt buộc: 15 tín chỉ

STT

Nội dung bồi dưỡng

Số tín chỉ

1

Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam

1

2

Tâm lí học dạy học đại học

1

3

Lí luận dạy học đại học

3

4

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học

2

5

Đánh giá trong giáo dục đại học

2

6

Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

1

7

Tâm lí học đại cương

2

8

Giáo dục học đại cương

3

Tổng cộng

15

 

6.3. Nội dung khối kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ (chọn trong các học phần sau)

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học: 2 tín chỉ
 • Kỹ năng dạy học đại học: 2 tín chỉ
 • Thực tập sư phạm: 3 tín chỉ
 • Nâng cao chất lượng tự học: 3 tín chỉ
 • Sử dụng phương tiện, kỹ thuật dạy học chuyên ngành: 2 tín chỉ
 • Giao tiếp sư phạm: 2 tín chỉ
 1. Lưu ý
 • Các đối tượng đang giảng dạy ở cơ sở giáo dục đại học (có giấy xác nhận của cơ sở) phải học 10 tín chỉ các học phần bắt buộc từ 1 đến 6.
 • Các đối tượng đã qua đào tạo sư phạm nhưng chưa tham gia giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học phải học các học phần bắt buộc và tự chọn (15 tín chỉ), được miễn 2 học phần 7 và 8.
 • Các đối tượng chưa qua đào tạo sư phạm và chưa tham gia giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học phải học cả hai phần bắt buộc và tự chọn (20 tín chỉ ).
 1. Chứng chỉ

Học viên hoàn thành chương trình học, có điểm các học phần đạt từ 5,0 trở lên, chấp hành đầy đủ quy chế Trường và các quy định của lớp học, được Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.

 

 

 

 

 

Hồ Thị Hà,    15/10/2019     1129