Thông báo Chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học, Khóa 19 (học tối thứ 3, 5, 7 hàng tuần)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trường Đại học Thủ Dầu Một tiếp tục chiêu sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm cho Giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học Khóa 17, cụ thể như sau:

I. Đối tượng

            Những người đã tốt nghiệp đại học trở lên, chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học.

II. Nội dung chương trình

1. Tổng khối lượng kiến thức: 20 tín chỉ

Trong đó bao gồm:   - Khối kiến thức bắt buộc: 15 tín chỉ

           - Khối lượng kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ

2. Nội dung khối kiến thức bắt buộc: 15 tín chỉ

STT

Nội dung bồi dưỡng

Số tín chỉ

Lí thuyết

Thảo luận, thực hành

Tự học

1

Giáo dục đại học thế giới và Việt Nam

1

10

10

30

2

Tâm lí học dạy học đại học

1

10

10

30

3

Lí luận dạy học đại học

3

30

30

90

4

Phát triển chương trình và tổ chức quá trình đào tạo đại học

2

15

30

60

5

Đánh giá trong giáo dục đại học

2

15

30

60

6

Sử dụng phương tiện kĩ thuật và công nghệ trong dạy học đại học

1

10

10

30

7

Tâm lí học đại cương

2

15

30

60

8

Giáo dục học đại cương

3

30

30

90

 

Tổng cộng

15

135

180

450

3. Nội dung khối kiến thức tự chọn: 5 tín chỉ (chọn trong các học phần sau)

- Phương pháp nghiên cứu khoa học: 2 tín chỉ

- Kỹ năng dạy học đại học: 2 tín chỉ

- Thực tập sư phạm: 3 tín chỉ

- Nâng cao chất lượng tự học: 3 tín chỉ

- Sử dụng phương tiện, kỹ thuật dạy học chuyên ngành: 2 tín chỉ

- Giao tiếp sư phạm: 2 tín chỉ

Các đối tượng chưa qua đào tạo sư phạm và chưa tham gia giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học phải  học cả hai phần bắt buộc và tự chọn (20 tín chỉ ).

Các đối tượng đã qua đào tạo sư phạm nhưng chưa tham gia giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học phải học các học phần bắt buộc và tự chọn (15 tín chỉ), được miễn 2 học phần 7 và 8.

Các đối tượng đang giảng dạy cơ sở giáo dục đại học (có giấy xác nhận của cơ sở) phải học 10 tín chỉ các học phần bắt buộc từ 1 đến 6.

III. Thủ tục đăng kí

            1) Đăng ký và đóng học phí tại Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trường Đại học Thủ Dầu Một.

            2) Bằng tốt nghiệp Đại học (Bản photo không cần công chứng)

            3) Giấy khai sinh hoặc CMND (Bản photo không cần công chứng).

IV. Thời gian và địa điểm

- Thời gian đăng ký học: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 23/5/2022

- Thời gian học: Tối thứ 3, 5, 7 hàng tuần, bắt đầu từ 18h ngày 24/5/2022

- Địa điểm học:  Tại Trường Đại học Thủ Dầu Một.

V. Học phí:   240.000đ/TC/HV

VI. Chứng chỉ

            Học viên hoàn thành chương trình học, có điểm các học phần đạt từ 5,0 trở lên, chấp hành đầy đủ quy chế Trường và các quy định của lớp học, được Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một cấp Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học.

-----------------------------------------------

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội

Địa chỉ: Số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương (Cổng 5)

Điện thoại: (0274) 3.844.259

Email: ttdtxh@tdmu.edu.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/ttdttncxh 

Đăng Xuân Lợi,    11/05/2022     377