Lớp quản lý giáo dục trường Mầm non

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRƯỜNG MẦM NON

 1. Loại hình đào tạo: Bồi dưỡng ngắn hạn.
 2. Thời gian đào tạo: 4 tháng
 3. Học phí: 3.600.000 đồng/HV
 4. Mục đích đào tạo

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị nhà trường của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, nâng cao mức độ đáp ứng của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non với yêu cầu phát triển giáo dục mầm non và yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non.

 1. Đối tượng tuyển sinh:

Chủ trường, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, nhóm trẻ gia đình chưa qua Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý giáo dục trường mầm non.

 1. Chương trình đào tạo

Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 360 tiết, gồm:

 • Module 1: Đường lối phát triển GD & ĐT Việt Nam
 • Module 2: Lãnh đạo và quản lí
 • Module 3: Quản lí hành chính nhà nước về GD & ĐT
 • Module 4: Quản lý nhà trường
 • Module 5: Kỹ năng hỗ trợ quản lí trường Mầm non
 • Nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận.
 1. Chứng chỉ

Học viên hoàn thành chương trình học, có điểm các học phần đạt từ 5,0 trở lên, chấp hành đầy đủ quy chế trường và các quy định của lớp học, được Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một cấp chứng chỉ  Bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý giáo dục trường mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

Hồ Thị Hà,    15/10/2019     663