Lớp Nghiệp vụ sư phạm TH - THCS

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ

  1. Loại hình đào tạo: Bồi dưỡng ngắn hạn.
  2. Thời gian đào tạo: 4 tháng.
  3. Học phí: 3000.000 đồng/HV
  4. Mục tiêu đào tạo

Trang bị kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cơ bản về giảng dạy Tiểu học, Trung học cơ sở cho các đối tượng chưa qua đào tạo về nghiệp vụ sư phạm muốn trở thành giáo viên trong các trường Tiểu học và Trung học cơ sở theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, nhằm bổ sung nguồn nhân lực và nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

  1. Đối tượng tuyển sinh

- Giáo viên các trường Trung học cơ sở; Tiểu học; các Trung tâm giáo dục thường xuyên ở các thành phố, huyện, thị trong và ngoài tỉnh Bình Dương, đã có bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng nhưng chưa qua bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm.

- Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đang học tại các trường đại học, cao đẳng thuộc các lĩnh vực ngành nghề khác (ngoài sư phạm) muốn được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm để làm công tác giảng dạy Tiểu học và Trung học cơ sở.

  1. Chương trình đào tạo

STT

MÔN HỌC

SỐ TÍN CHỈ

1

Tâm lý học sư phạm

3

2

Giáo dục học

3

3

Tổ chức quản lý quá trình dạy học

2

4

Phương pháp dạy học THCS

2

5

Phương pháp dạy học Tiểu học

2

6

Logic học đại cương

2

7

Kỹ năng dạy học

3

8

Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục

2

9

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học

1

TỔNG:

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Chứng chỉ

Học viên hoàn thành chương trình học, có điểm các học phần đạt từ 5,0 trở lên, chấp hành đầy đủ quy chế Trường và các quy định của lớp học, được Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học Nghiệp vụ sư phạm cho Tiểu học & Trung học cơ sở

Hồ Thị Hà,    15/10/2019     1512